Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Møterom

Vi har et møterom i kjelleren som kan bookes

To mennesker som har et møte
Foto: Gabrielle Henderson
To mennesker som har et møte
Foto: Gabrielle Henderson
To mennesker som har et møte
Foto: Gabrielle Henderson

Trenger du møterom? Vi har et rom skal kan bookes gratis for opp til 3 personer, 3 timer om gangen.

Møterommet kan bestilles på epost: biblioteket@alta.kommune.no eller tlf 78455850

Lån av møterom er gratis i bibliotekets åpningstid. Det er en forutsetning at møterommene etter møtet settes tilbake i den stand de var ved møtestart. Utenom betjent åpningstid er det den som bestiller møterommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når møtet er slutt.

Hvis du ønsker å bruke møterommene etter åpningstiden (selvbetjentbibliotek), må du oppgradere bibliotekkortet ditt selvbetjent bibliotek og fått innføring i branninstrukser.

Reglement for utlån av møterom:

  • Bibliotekets møterom kan brukes av lokale lag og foreninger i Alta kommune, av privatpersoner (ikke kommersielle), kulturskoler, gratis boklanseringer, studieorganisasjoner og kommunale virksomheter i kommunen.
  • Lån av møterom er gratis i bibliotekets åpningstid. Det er en forutsetning at møterommene etter møtet settes tilbake i den stand de var ved møtestart. Utenom betjent åpningstid er det den som bestiller møterommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når møtet er slutt.
  • Møterom kan forhåndsbestilles inntil fire uker før møtedato. Faste arrangementer i samarbeid med biblioteket kan avtales for et halvt år av gangen.
  • Når møterom brukes til åpne arrangementer, er det en forutsetning at arrangementet er gratis, og i tråd med bibliotekets formålsparagraf, slik den er nedfelt i Lov om folkebibliotek, $1.
  • Biblioteksjefen kan avvise møter og arrangementer som ikke er forenlig med bibliotekets formål og virksomhet.

Kontakt

Alta kommune
Ansvarlig redaktør: Bibliotekleder Sonja-Kristin Granaas
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content