Bli låner

Sist oppdatert 7. mai 2024

Låne

Det er gratis å bruke biblioteket og å låne bøker og annet materiale. Om du vil låne noe med hjem, må du ha et lånekort.

Du kan be om lån fra andre bibliotek, og du kan levere ved alle folkebibliotek i Norge.

Brudd på lånereglene fører til tap av lånerett.

Lånekort

Lånekortet er gratis. Alle som bor i Norge kan få lånekort hos oss.

Du må legitimere deg med fødselsnummer (11 siffer), D eller DUF-nummer for å få lånekort. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for all bruk av det.

Barn under 15 år må ha godkjenning fra foresatte.

Du kan bestille et lånekort gjennom vår bokbase

Når du registrerer deg på nett, får du et midlertidig lånenummer. Ta med legitimasjon når du besøker biblioteket for å få lånekortet ditt.

Du kan også komme innom biblioteket for å lage et lånekort. Husk legitimasjon.

Dersom du allerede har et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek, må du registrere lånekortet i skranken hos oss for å benytte deg av bibliotektjenestene våre.

Du er ansvarlig for riktig og oppdatert kontaktinformasjon på ditt kort.

Ha alltid med deg lånekortet for å låne.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen utlånstid.

Lån uten venteliste kan som regel fornyes.

Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Du får 2 purringer hvis du ikke leverer innen fristen. Etter det får du erstatningskrav + et administrasjonsgebyr.

Erstatningssatser

Ved tapt/ikke innlevert materiale vil det bli krevet erstatning etter følgende satser:

  • Voksenbøker: 500 kr
  • Barnebøker: 300 kr
  • Spill: 600 kr
  • Lydbøker, musikk, DVD: 300 kr

Det legges et administrasjonsgebyr på fakturaen.

Spesielt verdifullt eller rimelig materiale fastsettes individuelt av biblioteket. Materiale innlånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav.

Personvernopplysninger

Dine personvernopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Bibliotekpersonalet har taushetsplikt og verner om låneopplysninger. Dette gjelder både opplysninger om deg og hva du låner.

Kontakt

Alta kommune
Ansvarlig redaktør: Bibliotekleder Sonja-Kristin Granaas
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content