Ordensregler

Sist oppdatert 8. apr. 2024

Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Alle skal trives og føle seg trygge på biblioteket.

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk (låneregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik oppfordring ikke følges kan vedkommende vises bort fra biblioteket

Rusmidler

Personer som bruker, er påvirket av eller kjøper og selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket. Dette gjelder også medbrakt alkohol.

Annen sjenerende opptreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse skal vises bort fra biblioteket.

Straffbare forhold

Vold og trusler mot besøkende eller ansatte, tyveri, hærverk eller andre straffbare forhold medfører anmeldelse og besøksforbud fra biblioteket.

Kontakt

Alta kommune
Ansvarlig redaktør: Bibliotekleder Sonja-Kristin Granaas
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content